Veckobrev 6

FÖREDRAG – VISMA AGDA
Tommy började med att presentera lita av den koncern, Visma som företaget ingår i sedan 2012. Koncernen Visma har sitt ursprung från och huvudkontor i Oslo, Norge. Man har idag nära 7000 anställda ca 100 olika bolag 14 eropeiska länder med tyngdpunkten på de nordiska länderna. Koncernen som totalt omsätter strax över 7 miljarder NOK.

Veckobrevsskrivare Magnus Törnqvist