Veckobrev 37 – Isbrytning norr om Svalbard!

Isbrytning norr om Svalbard med isbrytaren Oden.

Sandy Olsson, fd meteorolog på F10, deltog tillsammans med två kollegor med uppgift att förse expeditionen med väderundrlag bla för helikopterflygningar. De samlade vidare in underlag för att kunna beräkna isens drift.

Expeditionen var en norsk-svensk forskningsexpedition med övergripande uppgift att undersöka om det går att med hjälp av isbrytare hålla isen uppbruten så att någon form av plattform kan stationeras i isbelagt område. Expeditionen drevs fån norsk sida av Teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim och från svensk sida av Polarforskningssekretariatet.
Norrmännen undersökte havsisens fysikaliska och mekaniska egenskaper och studerade isbrytarna Oden och Freijs prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden. Svenskarna tillhandahöll Oden och Freij, utprovade ny teknik att mäta istjocklek med radar, mätte temperatur och salthalt, och samlade in vattenprover från olika djup

Sandy gav en del glimtar från det ganska angenäma livet ombord. Han visade också en video från ett möte med en nyfiken isbjörn som var nästan ända framme vid fartyget.

Veckobrevskrivare: Arne Hansson