Veckobrev 8

Jacob Larsson –  PENSIONER

Kan ett mossigt ämne vara intressant? Så började Jacob sin presentation. Jacob som jobbar på Vågen, som i dagsläget är beläget i Skälderviken men som snart flyttar till Östergatan 22. Vågen sysslar med rådgivning o service gällande Försäkring, Pension och Kapitalförvaltning. Man är s.k. oberoende mäklare.

Här följer korta notat från hans resa inom ”pension” efter lite bakgrund.

Finns i princip två pensioner; allmän, som staten förvaltar och tjänstepension som vi har lite mer egen kontroll över.

Dagens allmänna pension system bygger på att nuvarande arbetare betalar sina företrädares pensioner. Detta system är ”redan” förlegat och frågar är; Hur länge håller det? När kommer brytpunkten då arbetarna inte längre klarar att betala pensionen?

Eftersom vår medellivslängd ökar så blir det färre antal arbetare som skall betala pensionen. Detta ger givetvis också mindre pension i förhållande till slutlönen.

På 1920 talet så var det 7 arbetare på en pension. Idag är det ca 2,6 arbetare. När Jacob pensioneras är man under 2 arbetare/pension.  Hur länge håller det? När får vi se nya pension system?

Jacob hade lite trevliga inlägg om Ängelholms kommun som uppskattades och mycket annat som var tänkvärt.

Jacobs slutkläm var att ” teckna din pension själv”.

Ett mossigt ämne som Jacob gjorde intressant på ett mycket lättsamt sätt.

Vid pennan

Ulf Sylwander