Veckobrev 47

Magnus Törnqvist föredrog Tåssjödagarna. Ett projekt för barn i åldrarna 7-12 år som ersatt Bolmsölägret och ägde rum mellan den 14/6-17/6 uppe i Tåssjö.

Det är de fyra klubbarna i Ängelholm som stöttar Ängelholms kommun och Fältgruppen med hyra, mat, bemanning och transport. Rotaryklubbarna bemannar dagtid.

Från vår klubb ställde Christer Jönsson, Magnus Törnqvist och Per Neander upp.

Dagarna i Tåssjö är fulla med många olika aktiviteter. På ett bra sätt har man även lyckats få med sig föreningslivet så bl.a. ungdomarna kunde prova på Karate, schack och hur det är att vara scout. Det berättades även om fiskelycka.

Stort tack till Magnus, Christer och Per för ert engagemang!

Presidenten föredrog intressant information från en konferens som han besökte förra veckan i Stavanger som handlade om den norska oljeindustrin.

IMG_1841

Bo Ohlsson påminde alla aktieklubbar att rapportera till honom om någon förändring har gjorts på medlems sidan, någon har kanske gått ur och någon har kanske kommit till.

Veckobrevskrivare: Henrik Gustafsson