Veckobrev 46

FÖREDRAG – LJUSFESTEN 2015

Daniel Sanjay driver företaget Kulturvärden med utgångspunkt från Göteborg. Daniel inledde sitt föredrag med en utförlig redogörelse för sin bakgrund med betoning på utbildning och arbetslivserfarenhet. Han fortsatte med att berätta hur hans företag successivt byggts upp. Under detta skede tog han mycket hjälp från sitt breda nätverk. Evenemang såsom Ängelholmsgillet och ljusfesten  kräver ofta ett års förberedelser. Här kunde man ana Daniels frustration över den offentliga sektorns upphandlingsregler som han menade hade fått till följd att han endast fått en förberedelsetid på ett halvt år. Därefter övergick Daniel till att utförligt beskriva de processer som ingår i förberedelsearbetet med ljusfesten. Temat i år är 50 års jubileum. Nygammal premiär gör de sk drakbåtarna.

Föredraget avslutades med en frågestund.

Veckobrevskrivare: Erling Wirehed

Ljusfesten

 

För mer info besök www.engelholm.se/ljusfesten