Veckobrev 40

FÖREDRAG – Johan Brink: Sjöhusfolket
Ängelholm var som en öken kring 1739 pga sandflykt vilket berodde på avverkning av
vegetation. Linné skrev 1749 att ”sanden låg hög mot Rebbelberga kyrkas vägg”.
För att motverka detta gjordes risgärdsgårdar parallellt med havet så att sanden bildade
åsar. På dess planterades det vi kallar för strandrör och strandråg. Detta för att binda
sanden. Åsarna är fortfarande synliga i Kronoskogen. Sjöhusen nämndes första gången
kring 1860, ett område i södra delen av Sibirienområdet (ungefär där UFO´t finns). 6
planteringsvårdare bodde där med sina familjer och uppsyningsman var Kristian Boberg.
Totalt cirka 50 – 60 personer bodde i Sjöhusområdet.
Det skrevs en artikel om detta i Ängelholms hembygdsbok 1998/99.
Det fanns också en arrendegård’, ungefär där parkering i Sibirien är nu. 3 stenar från
grunden är fortfarande synliga.
Vid pennan
Elisabeth Kullenberg