Veckobrev 36 – Richard Nilsson – Matutredning Familjen Helsingborg

Föredrag – Rikard Nilsson- Matutredning Familjen Helsingborg

Rikard Nilsson från Ängelholm. Årets kock 1991,
Medverkade med Jesper Aspegren, Aspegren mitt i maten”.
TV-kock, Krögare i Torekov. 50 år, 2016-04-25

”Unikt projekt skall lyfta Helsingborg som Sveriges matstad.”
Genom projektet ”Sveriges matstad” vill Helsingborgs stad lyfta fram den
kulinariska delen i sitt varumärke. Något som omfattar allt från bra restauranger och hållbara råvaror till Sveriges bästa skolmat men även en samlingspunkt för alla som jobbar med mat och dryck. Vi vill visa att vår region är en plats med många av Sveriges ledande mat-och dryckesproducenter, ” mathantverkare” och krögare säger Rikard, ansvarig för projektet” Sveriges
matstad”.
Syftet är att lyfta fram den kulinariska ingrediensen i varumärket Helsingborg. Något som
Rikard ser som en viktig tillgång för stadens näringsutveckling och attraktionskraft.
Den här regionen har en lång tradition av mathantverk och företagsamhet, tillsammans med
en kultur och natur som ligger nära kontinenten, vilket skapat ett rikt utbud av lokala mat-
producenter, säger Rikard och tillägger att mathantverket i Helsingborgsregionen alltid
präglats av kreativitet och nyfikenhet.
Men ett kulinariskt varumärke handlar även om mat i skolor och på äldreboende. Liksom innovation och forskning i livsmedelsindustrin, upplevelseturism, kvalitets och koncept-
utveckling i krogbranschen, förståelse för och minimering av matens inverkan på miljön
samt matens roll i stadsmiljön.
För att kunna arbeta med detta och ge Helsingborg och regionen ett kulinariskt rykte
som bidrager till att fler väljer att besöka och bosätta sig i staden ville Rikard ha en kreativ
mötesplats för innovativa företag och människor inom produktion, förädling och konsumtion.
Denna mötesplats livsmedelsplattform och medlemsorganisation med namnet Food Evolution, är nu stadfäst med 150 medlemmar. Ett företagskluster för samverkan,
kompetensutveckling, innovationer och marknadsföring. Med en varm applåd
tackade vi Rikard för ett intressant föredrag och ett lycka till med detta jätteprojekt.

Per Neander/ Veckobrevskrivare