Veckobrev 31

FÖREDRAG
Diedrik Fälth Energiingenjör ”Solcellsexpert Öresundskraft”.

En yta på 1 m2 ger mellan 300-500 Watt, under vinterperioden cirka hälften av toppvärdet.
Solceller producerar el, skulle 7% av Sahara täckas av solpaneler skulle hela jordens el kunna tillgodoses. Energin från solen under 1 timme motsvarar hela jorden behov.
Energibehovet har ökat (6 ggr) och förhållandet är det samma mellan fossilt och andra energislag över åren. Soldelen representerar 1% sett över hela världen.
2005 tog det ordentlig fart när Tyskland subventionerade användningen i och med övergången till förnybart. Tysklands satsning har varit lyckad och bra mål och långsiktighet över 20 år. USA var först ut med solceller, idag är det Asien som står för flest installationer av solceller.
Italien är bäst på elproduktion från solen de når 8% av det totala, Sverige under 1%.
Geografin har liten betydelse Kassel i mittersta Tyskland och Piteå har samma förmåga att producera el
från solen (1.100 kWh/m2). Undersökningar visar att vi supportar solen till 80 % och vinden når 61 %.
Vi saknar långsiktiga mål för solceller. Bristfälliga stödsystem. Det finns stöd för de närmsta åren 225 resp 390 miljoner, många står i kö för dessa stödpengar.
Det verksamma i en solcell är kisel. Verkningsgraden har inte förbättrats på 20 år och ligger på runt 8%.
Fördel med solcell är hållbarheten/livslängden.
Investera 100.000:- i 40 m2 solceller som ser ut som takpannor, montera dessa i 37° vinkel till syd så har Du 5.000 kWh. Nästa nöt att knäcka är hur lagra detta till ett bättre tillfälle.

Veckobrevskrivare: Magnus Herbst