Veckobrev 3

FÖREDRAG OM TANZANIA

Föredragshållare Sandy Olsson pratar med bilder kring sina erfarenheter från Tanzania som han besökt igenom vänföreningen mellan Sverige och Tanzania som heter Chem Chem.

Veckobrevskrivare:
Bengt Hellström