Veckobrev 27

Föredrag: Fredrik Henriksson – Kommunpolis

Fredrik Henriksson är sedan december 2015 nytillträdd kommunpolis i Ängelholm. Han är född och uppvuxen i Ängelholm och tyckte därför att det var klokt att jobba någon annan stans när han var klar med sin polisutbildning. Det blev först några år i Lund och sedan 15 år i Helsingborg.

Fredrik verkar nu i en ny organisation där landets polis som tidigare fanns i 21 myndigheter numera har samlats i en myndighet. Han ingår i ett område som består av Ängelholms, Höganäs, Båstads och snart Örkelljunga kommuner. Området är bemannat med 65 poliser. Fredrik är ansvarig för det brottsförebyggande arbetet. Han har inget personalansvar utan enbart processansvar. Han är den person inom polisen som ska sköta kontakterna och samverka med företrädare för Ängelholms kommun.

Huvuduppgiften är alltså att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommuninvånarna.
C:a 4 000 brott anmäls årligen i Ängelholms kommun. Av dessa är c:a 2 500 s.k. tillgreppsbrott. Under 2015 anmäldes 67 villainbrott i kommunen (med villa avses inte fritidsbosäder eller lägenheter i flerfamiljshus). Det finns ingen statistik över uppklarningsprocenten för villainbrott i Ängelholm men torde ligga kring 5 %.
Villaägarna har också ett ansvar för att förhindra brott. Bl.a. kan de DNA-märka stöldbegärlig egendom. Stöldgodset blir då svårare att avyttra och det blir lättare för polisen att spåra var det kommer ifrån.

Eftersom intresset var sort och frågorna många, lovade Fredrik Henriksson att han gärna kommer tillbaka och berättar mera.

Veckobrevskrivare: Christer Jönsson