Veckobrev 26

Föredrag: Torvald Colliander, Sveriges generalkonsul i Edinburgh
Torvald har bott i Storbritannien i 50 år.
Första kontakt i London var svenska kyrkan och ambassaden. Det var nämligen där flickorna fanns. Han började engagera sig i svenska kyrkan och gjorde där mycket gott.
Därefter fortsatte han till ambassaden och hans första uppgift där var att registrera sin sons födelse.
Efter flera års engagemang vid ambassaden i London flyttade familjen till Edinburgh när sönerna skulle börja skolan.
I Skottland var man inte så formella som i England och skottarna är mer som Svenskar. ”You´re one of us” och han har trivts mycket bra.
Skottland visar många tecken på Vikingapåverkan med svenskklingande namn i ord och platser, samt DNA-spår i blodet hos många. Man är i Skottland också mycket positiv till Sverige och man vill gärna se Svenska och skandinaviska lösningar.
År 1999, när parlamentet öppnade i Skottland, blev han Svensk Generalkonsul i Edinburgh.
Som svensk generalkonsul har han haft många skiftande uppdrag, mest att föra fram Sverige och upprätthålla politiska kontakter mellan Sverige och England.
Han har gärna tagit emot svenska gäster, helst Ängelholmare.
Han har haft i uppdrag intressera skottska företag för svenska marknaden.
Konsulatet har fungerat som ett enmanskonsulat, och han har fått ta hand om en del svenska turister av olika orsaker.
Han har varit värd för många storheter bl. a Dalai Lama, Putin, Hans Blixt, Alan Greenspan, samt svenska kungafamiljen vid flera tillfällen. Många fler betydelsefulla och kända personer har besökt honom. Ofta har han intervjuats i Brittisk radio, fr a om svenska förhållanden, fotboll, storsjöodjuret, friskolor mm. Han har också blivit erbjuden en filmroll.
Drottningens gardenparty med 5-6000 gäster, men där man inte träffar drottningen, har han också varit inbjuden till.
Den 6:e juni har den svenska kolonin samt det politiska folket i stan varit ständiga gäster hos den svenske konsuln.
Översättning av Robert Burnes dikter är också något som Torvald hunnit med, liksom att ofta klippa bandet vid olika invigningar, bl. a IKEA:s öppning i Edinburgh.
Kungamedaljen av Serafimerorden och Utrikesdepartementets guldmedalj har han tilldelats och Torvald vill gärna bli bjuden på fin fest för att vädra dessa.
Många och skiftande är uppdragen och plikterna som Torvald har haft genom åren. Ett fantastiskt innehållsrikt liv med många spännande möten och händelser, omväxlande tunga och lätta uppdrag.
Tack Torvald för ditt trevliga och informativa föredrag om en generalkonsuls vardag i världen.
Veckobrevskrivare: Kerstin Klackenstam