Veckobrev 20

Föredrag: Från Ryna bro till Mejeribron Ängelholm
Ängelholm ligger som en halvö omgiven av Rönne å och har under åren krävt många broar. Johan Brink presenterade en parad av broar runt vår stad. Av dessa broar kan nämnas den äldsta och mest omskrivna bron – Ryna bro, Luntertun. Riksvägen mellan Köpenhamn och Oslo/Stockholm passerade över denna bro. Den omtalades första gången i litteraturen då kung Magnus Ladulås vände på bron och åkte norrut igen och mördades på returresan. År 1516 försvann denna bro då Kristian II flyttade Luntertun till Ängelholms nuvarande läge. Ängelholms storgata blev huvudgata och ny genomfartsled. När resenärer kom till Ängelholm på 1700-talet fick både hästar och vagnar ”pråmas” över ån och passagerarna vada över.

År 1800 byggdes en svag bro som försvann 1805 ut i ån. På samma plats byggdes 1806 en ny bro av järn tillverkad av Motala Verkstad. Denna bro kom att kallas Ängelholmsbron (senare Karl XV:s bro) 1920 inbyggdes bron i betong. 1970 stängdes bron av för biltrafik och blev tillgänglig enbart för cykel och gående. 2005 har vi en ny bro på samma plats.

År 1885 byggdes Järnvägsbron – en smal bro som sedermera fick bytas ut till en bredare bro då biltrafiken ökade. 1892 byggdes en bro till Sockerbruket. Passagen över Rönneå hade tidigare skötts med hjälp av en repfärja. 1904 byggdes Pyttebron som järnvägsbro. Från 1970 till dags datum har det varit diskussioner om brons framtid .

Detta är endast ett axplock av Johan Brinks parad av broar.

Veckobrevskrivare: Lars Lindström