Veckobrev 14

ÅRSMÖTE
Årsmötet föredrogs av sittande president samt av t.f skattmästare Nils Mårtensson.
Samtliga förslag klubbades igenom där mötets mening var att öka bidragen och sänka det egna kapitalet till en lägre nivå än f.n.Klubben har i dagsläget 68 medlemmar.

Styrelsen fick ansvarsfrihet efter granskning av klubbens revisor Christer Jönsson.

Övrigt:
Dan Nordström gav en målande beskrivning hur ”Välståndet”
I landet(aktieklubb) har det på sina utlandsresor och i det här
fallet en resa till Tallin i Estland. Ambassadbesök tillhör traditionen
och så även på denna resa. Trevligt.

Dan Nordström tog även hem rotaryklubbarna i Ängelholms årliga
golftävling som avslutades 28 sept.

Veckobrevskrivare : Bo Olsson