Veckobrev 12

Föredrag- Gusztav Kraitz

Dagens föredragshållare, som snart är 90 år, är född i  Ungern, och har anknytning till Ängelholm sedan 60 år tillbaka.Han började med konst som 12 åring, hans historia berättar också att han varit internerad i Ryssland, flytt 5 ggr och tagen 3 ggr,,,Gusztav  har  rest mycket bl a till USA där han satt upp många utställningar på flera ställen .Har blev inbjuden til Kina, och var den förste utländske utställaren där ! Han har tidigare också arbetet  i Höganäs som skulptör.

För närvarande förverkligar Gusztav sin idé att skapa en kosthall i Norrvikens Trädgårdar.

Ett 2000 m2 stort hus som skall inrymma 2 salar för utställning och en konsertsal för 200 personer.

Tanken är att det skall vara ett centrum för konst och design, med musik som ett återkommande inslag. Olika författare skall också inbjudas.  Till stor hjälp i projektet har  han även Else Ekblom.

För att göra det hela möjligt krävs pengar, och projektet är beroende av donationer och goda sponsorer !

Våren år 2016 skall huset stå färdigt.

Veckobrevskrivare:

Mikael Olsson