Veckobrev 11

KLUBBSAMRÅD

Det aviserade programmet med Karim Ottosson ”Närpolischef Kulla-Bjäre” måste dessvärre utgå på grund av att flyktingströmmen tar stora resurser från polisen just nu. Programmet återkommer senare.
Presidenten höll i ”taktpinnen” denna lunch. Bland annat noterades att den 2 oktober blir det årsmöte. Vi uppmanades att ta med gäster, gärna presumtiva medlemmar. Presidenten visade klubbens hemsida och hur den fungerar.
Past president Stig Rydell pekade på att rotary också finns på LinkedIn.
Lars Lindström pekade på det viktiga att den första ”flygterminalen” bevaras. Den är för närvarande scoutstuga.
Programansvarig Bengt Flodén efterslyste två förslag till program i höst.
Mötet avslutades traditionsenligt med vinlotteri.

Veckobrevskrivare: Sven Scheiderbauer