Veckobrev 7

FÖREDRAG ULF ALFREDSSON – MINNEN KRING STEN BROMAN

Sten Broman, föddes den 25 mars 1902 i Uppsala, han växte upp i Lund och studerade mellan 1921 och 1923 musik i Prag. 1925 tog han Fil Kand i Lund med lysande betyg, 1927 tog han Licenciatexamen i Lund men lyckades inte nå doktorsgraden.

Efter studietiden arbetade han som dirigent, musikpedagog samt som lärare i musikhistoria och i nutida musik, han verkade också som musikanmälare i Sydsvenska Dagbladet under tiden 1923-1967. Han var också tonsättare och jobbade med detta under ett antal år.

När Tv kom och frågade Sten om han var intresserad av att leda ett nytt musikfrågeprogram, var han först ganska tveksam. Men Musikfrågan Kontrapunkt blev en stor succé, där han genom sin kunnighet och entusiasm och humor blev en känd person i hela Norden.

Ulf A blev en nära vän till Sten Broman trots en ålderskillnad på 20 år, och Sten konsulterade Ulf i ett antal frågor kopplade bla till Ulfs advokatgärning.
Sten Broman var mycket noga med orden, han skrev alltid skrivstil och använde aldrig en skrivmaskin. Han var också extremt punktlig och tyckte mycket om ordning och reda, hans minne var mycket gott och han pratade alltid utan manus.
Sten Broman var också mycket kvalitetsmedveten och modemedveten, han designade alla sina kostymer själv, de fick inte ha fickor samt det fick inte vara några slag på byxorna.

Sten var en sann Lundaspexare skrev bla själv ”Skandalen vid Bengali” och han missade aldrig en Lundakarneval under årens lopp. 1958 grundade han tillsammans med Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman ”Gastronomiska akademin”, där det avhölls många herrmiddagar. Han startade också ”Blodbadarorden”, och han visade sitt friluftsintresse när han startade ”Riksakademin” där det varje år skulle göras en friluftsluftsmässig bragd, bla skulle Billeberget i Lund bestigas med full utrustning.

Alla Sten Bromans jämna födelsedagar firades ordentligt, oftast på Grand Hotell i Lund. Ett speciellt minne var från 1977 när Sten Broman fyllde 75 år och man hyllade honom med att fylla ett badkar med Pyttipanna.

Sten Broman komponerade nio symfonier samt ett antal andra verk för orkester och instrument, hans favoritkompositörer var Bach, Franz Berwald samt Carl Nielsen . Han var nära vän med både Birgit Nilsson och Povel Ramel.

Vi tackade Ulf med varma applåder, för ett fantastiskt föredrag om sin vän Sten Broman.

Vid pennan
Göran Tarring