ÄNGELHOLM ROTARYKLUBBS STIPENDIEFOND

STIPENDIEFONDENS ÄNDAMÅL
Stipendiefondens ändamål är att genom utdelande av stipendier bereda ungdom, som erhållit utbildning i Ängelholm, tillfälle till vidareutbildning i utlandet.

Stipendium delas endast ut för utbildning i utlandet. Stipendier till kortare utlandsstudier, vilka ingår i den svenska utbildningen, utdelas dock inte från stipendiefonden.

I vår goodwill ingår att studierna ska ha ett tydligt syfte som passar in i Rotarys anda.

HUR DU ANSÖKER
Skicka din stipendieansökan via mail till Stipendie Ansvarig Margreth Andersson genom att klicka på “ANSÖK”. Vi behöver ett personligt brev där du berättar om dig själv, vad du har läst, om din familj, vad du tänker läsa utomlands och vad du har för målsättning med dina studier utomlands.
Bifoga gärna antagningsbesked från den utländska skolan.

För vårt egna framtida arbete avseende stipendier är vi tacksammma om du vill besvara var du fick information ifrån att vi delar ut stipendier.

Det enda vi kräver i motprestation vid erhållet stipendium är att man besöker oss efter avslutade utländska studier och berättar om dina upplevelser.

Vi har två ansökningsperioder om året, januari till juni samt juli till december.
Kompletta ansökningar behandlas därför vid något av våra ordinarie styrelsemöte efter respektive ansökningsperiods slut.
Alla meddelas svar oavsett stipendium eller ej.

ANSÖK

STIPENDIE ANSVARIG

Margreth Andersson

margreth