Söndagsbrev

Hej alla!

Det nya Rotaryåret har precis börjat och jag har tillträtt som president! Jag ser framemot att få genomföra detta uppdrag tillsammans med er och hoppas att vi får ett bra Rotaryår!

Detta är mitt första söndagsbrev.

Juli månad är det som vanligt inga möten och därtill coronan som dessvärre stängt ner vår verksamhet under våren. Nu hoppas vi på att snart kunna återstarta verksamheten igen.

Jag har stämt av med Elisabeth, Johnny och delar av styrelsen om förutsättningarna för att återuppta mötena fr o m den 7 augusti (om det inte händer något drastiskt med coronan).

Vår bedömning kring upplägget är följande:

– Avprickning av närvaro sker inte i ankomstrummet. Detta sker bakom ett stort bord vid ingången till matsalen. Avprickning och lottköp görs av gästvärden för att undvika närkontakt och köbildning.

– Betalning sker som vanligt vid inre disken/baren med coronaavstånd.

– Maten serveras med gles sittning vid de stora borden i matsalen.

– Kaffet serveras vid de stora borden i samband med maten (ingen omflyttning till den tidigare kaffe- o föredragslokalen).

– Föredraget genomförs i matsalen.

– Föranmälan om närvaro ska ske till Johnny via mail johnny.hagman@telia.com eller sms (0703-248830) för att ha koll på sittning o antal).

Jag återkommer med mer info i mitt nästa söndagsbrev den 2 augusti!

Nedan ser ni vilka som sitter i styrelsen för rotaryåret 2020-2021:

•President  Jan-Inge Hansson

•Inkommande president            Magnus Engelbäck

•Vice president                       Johnny Hagman

•Sekreterare                          Hasse Persson

•Vice sekreterare  Susanne Resmark

•Past President                      Elisabeth Kullenberg

•Skattmästare                        Tommy Gustavsson

Nedan ser ni vilka som är kommitté/samordningsansvariga (fler medlemmar ingår):

•Programkommitté             Sven Scheidebauer ordf, Johnny Hagman vice  

•Medlemskapskommitté            Jan Sewring ordf

•Projektkommitté  Magnus Engelbeck, ordf + ledamot som utses av ordf

•Matrikelredaktör  Hans Ljungerud

•Materialsamordnare                Anders Brorsson              

•IT-samordnare                      Henrik Gustavsson ordf

•Aktieklubbsamordnare             Bo Olsson

•TRF-Rotary Foundation           Per Neander,

•GSE-Stipendiefond                 Monica Thormé-Elofsson

•Rotaryskolan                        Magnus Törnqvist

•Rotary Doctors                     Kerstin Klackenstam

Ha en jätteskön sommar så hörs och ses vi förhoppningsvis i augusti!

Med vänlig hälsning

Jan-Inge Hansson

Tel 070-573 54 52