PRESSMEDDELANDE

Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb, Ängelholms Rotaryklubb och Ängelholm-Rönne Rotaryklubb

Inbjuder er till Rotaryklubbarnas Språkcafé på Barkåkra församlingshem

Vi vill med denna inbjudan göra er uppmärksamman på, Och bjuda in er till vårt Språkcafé på församlingshemmet vid Barkåkra kyrka. Cafét startade måndagen den 18 april i samverkan med de ovanstående tre Rotaryklubbarna. Förutom språkcafé har våra ”asylfamiljer” även besökt samtliga Rotaryklubbars medlemsmöten och det kommer även att genomföras matlagning tillammans med asylfamiljernas män under sakkunnig ledning av våra manliga klubbmedlemmar.

Målgrupp: Asylfamiljer med yrkebakgrund som matchar med Rotarys syfte att vara ett yrkesnätverk i samhället

Asylprojektets mål: Syftet med projektet är att bredda asylgästernas kontaktytor, skapa möjligheter till praktikplats, arbete och andra aktiviteter för att underlätta deras integration i samhället.
Devisen – att behandla dem som jag själv vill eller har blivit behandlad av t.ex. Rotary eller andra när jag flyttat till ett ny stad/land kan vara en “inre guide” i våra kontakter med asylgästerna.

Vi har fått stor uppslutning från medlemmarna i våra klubbar och för närvarande är ett 20 tal personer engagerade som ”kursledare”.

Språkcafét äger rum måndagar 15 -17, t o m den 13 juni på Barkåkra församlingshem

Vidare information om föredraget lämnas av Siw Thorén 073-036 78 53 eller Stefan Jern 070-685 80 49

Om Rotary:
http://www.rotary.se/

Välkomna!

//Bengt-Ove Ohlsson
President Ängelholm-Luntertun