Presidentskifte – 8/7 – Mötesreferat

Presidentskifte

Henrik Gustafsson efterträds av Zvonko Turujilija

Henrik har under året haft tre mål med presidentskapet:

 • Öppenhet & synlighet
 • Verka lokalt
 • Behålla medlemmar

Extra stort tack till:

 • Bengt Flodén för arbetet med föredragshållare
 • Sulev Krämer för Väntjänsten, Intercity mm,
 • Per Neander, Nils Mårtensson och Mats Carlberg för arbetet med sommarlägret.
 • Hans Ljungerud för arbetet med medlemsregistret.

I år har klubben skänkt 51 300 kr till välgörande ändamål.

Styrelsen ville också framföra ett varmt tack till Henrik Gustafsson för det gångna året.

Några ord från upptaktsmötet från Zvonko:

Rotary Int. President 16/17 Judy & John F Term

Temat för året: Rotary i mänsklighetens tjänst

 • Utrota polio
 • Öka medlemsantalet
 • Skapa mer partnerskap med företag och stiftelser

Distriktsguvernörens budskap:

 • Vara ett attraktivt nätverk
 • Värna om kamratskap och trivsel
 • Idka välgörenhet

Såväl nationellt som internationellt behöver Rotary verka för att vända den vikande medlemstrenden.

Genomgång av nya styrelsen och programkommittéer etc.:

I klubben är medlemsfördelningen idag: män 82 %, kvinnor 18 %

Fokusområden från inkommande president Zvonko:

 • Upprätthålla en hög nivå på våra föredrag
 • Behålla medlemmar
 • Öka engagemanget i klubben
 • Aktivt bjuda in gäster som är presumtiva medlemmar

Tre mål:

 • Klubben skall ta in minst 3 nya medlemmar
 • Få ut information om vår verksamhet
 • Etablera nätverk för ledare/chefer

Vid dagens möte närvarande 28 egna medlemmar samt 3 gäster.

Nästa föredrag genomförs av Magnus Engelbäck, som kommer tala om Företagarna.

Klubben håller öppet hela sommaren. Exakt när flytten går tillbaka till Oddfellow logen är oklart, men kommer aviseras i tid.

Sommarlägret 19-22 juni, har blivit enormt omtyckt, och Annika Gigel kommer den 5 augusti och berättar mer om verksamheten.

Referatet är skrivet av Karolina Wallin Brorsson