Pontus Möller – Hållbara rum

Idag gästades vi av Pontus Möller, Möller arkitekter. Pontus förklarade sin tanke med hållbara rum med start ur ett helikopter perspektiv på stadsplaneringsnivå. Han guidade sedan oss ner till rums nivå. Tanken med hållbara rum måste genomsyra denna resa för att det ska bli riktigt bra. Tack Pontus!