Pia Kinhult om ESS

Pia besökte oss idag och benade upp skillnader mellan befintliga anläggningar och fördelarna med den nya ESS anläggningen. ESS är en förkortning på den teknik som används, European Spallation Source. Anläggningen ska stå färdig 2023. Första penndragen drogs 2003.