Mötesreferat 4 november

Dagens föredrag: Nils Siegbahn, VD Niconovum AB, Helsingborg

Varje cigarett du väljer bort är en seger
Denna slogan är den bärande idén bakom Niconovums produkter för att reducera allt bruk av tobak. Man vill med skapa en attityd av mer konsumentvänlighet och mindre ”läkemedel”.

Niconovum grundades år 2000 av Karl Olov Fagerström och har idag munspray, portionspåsar och sugtabletter. 2009 köptes bolaget av Reynolds American Inc., som ivesterar kraftigt i marknaden och att utveckla nya produkter.
Nils presenterade rökningens spridning i olika delar av världen. Sverige ligger väldigt lågt i internationell jämförelse, men jämförelsen är inte helt korrekt m h t det svenska snuset. Det finns nästan lika många användare av snus som rökare i Sverige. Många tobaksanvändare är nöjda med att reducera rökningen, men branschen fokuserar på att helt sluta röka.
Nils visade produkterna och förklarade kraven från läkemedelsverket. Det är inte helt lätt att skapa ”mjuka” och konsumentvänliga produkter och förpackningar med dessa krav. Vi fick se exempel på marknadsföringen och hur distributionen i vanliga butiker hanteras samtidigt som produkterna säljs av svenska apotek. Nedan de två storsäljarna:

Vi tackade Nils för en intressant och lättsam presentation med få pekpinnar, men en annan attityd till ett stort hälsoproblem.

Vid pennan
Anders Nilsson