Mötesreferat 29/7

Rotarystipendiat Karika Schill

Karika har studerat 2 terminer vid UCL LAWS I London. 13000 förstaårsstudenter startade
samtidigt hösten 2015. Detta universitet var det första I London som tillät kvinnor att
studera och även det första som tillät mörkhyade att studera. Mahatma Ghandi var en av
de första mörkhyade som studerade där.Det är fler än 150 nationaliteter bland
studenterna.
1:a året läste Karika avtalsrätt, fastighetsrätt, straffrätt och offentlig och konstitutionell rätt.
Kurserna läses parallellt under 2 terminer och avslutas med 4 sluttentamen I maj månad.
Under de två terminerna skall också 12 uppsatser skrivas. Om inte sluttentamen klaras får
man inte fortsätta studera kommande läsår. Tufft studietempo men Karika klarade
sluttentamen och skall fortsätt till hösten.
Karika planerar att fortsätta studera till advokat vilket totalt kommer att ta minst 6 år.
Lycka till med studierna framöver och tack för ett trevlig föredrag och bra framförande.

Elisabeth Kullenberg
referatskrivare