Mötesreferat 20/5 -2016

Renée Mohlkert, utvecklingsdirektör i Helsingborgs kommun höll föredrag om ”Greater Copenhagen”.
Som utvecklingsdirektör har hon ansvar för långsiktiga utvecklingsfrågor och internationella frågor.

Renée konstaterade att det går bra för Helsingborg med bl.a. en befolkningstillväxt på 1.9 %.
Under 2015 byggdes det nära 1000 bostäder.

Mellan olika regioner råder det stenhård konkurrens beträffande bostäder, turism, investeringar
samt etableringar. Det behövs därför starka och bra grannar. Helsingborg har därför drivit på
för att få ny energi i samarbetet med fokus på tillväxt och nya jobb. Det är bra att den danska
sidan varit drivande.

”Greater Copenhagen” har med sina 3,9 millioner innevånare en enorm potential med bl.a.
250 000 företag och 15 universitet och högskolor. Helsingborg skall därför inom samarbetsprojektet
arbeta för fler etableringar och investeringar.

Avslutningsvis visades en informationsfilm som kan ses på http://www.greatercph.com/why

Leif Albrektsson