Mötesreferat 19/8

Karolina Jönsson från Sydsvenska Handelskammaren (Handelskammaren i sydsvenska företags
intresse)

Katarina inledde med att berätta att hon bodde i Ängelholm 1986 – 2011 och arbetade på
Sparbanken i dess olika skepnader. Därför har hon alltid Ängelholms bästa med sig.
Det finns 11 Handelskammare i Sverige med totalt 2800 medlemsföretag.
Handelskammaren arbetar med olika områden, t.ex. Rådgivning, affärskontakter, miljöfrågor,
juridik, utbildningar och internationella dokument.
I Sydsverige arrangerar man cirka 200 evenemang varje år. Det kan vara seminarier, nätverksträffar,
företagsbesök och after work.
Aktuellt nu är ett samarbete som kallas Halmsingborg och som syftar till att stärka samarbetet
mellan företag i området från Helsingborg till Halmstad.
I Nordvästra Skåne är t.ex. frågor som fast förbindelse Helsingborg – Helsingör, transittrafiken på
E6 och ID/gränskontroller aktuella.
När det gäller gränskontrollerna arbetar man med att trycka på smarta lösningar för att IDkontrollerna
på Kastrup (Copenhagen Airport) skall kunna slås samman med gränskontrollerna i
Hyllie och göra gränskontrollerna på Kastrup smartare. Handelskammaren försöker påverka för att
effektivisera.
Utöver detta har man många fler saker man arbetar med.

Vid pennan
Elisabeth Kullenberg