Mötesreferat 15/7

Magnus Engelbäck “Företagarna – en organisation i rörelse”

Företagarna är en intresseorganisation bestående av 70 000 individer som är partipolitiskt obunden, men i allra högsta grad politisk, men med olika inriktningar och för att påverka politiskt så att det gynnar näringslivet. Näringslivet har idag förändrats, det består fortfarande av våra stora företag men tas till allt större del över av nya små och digitala företag. De nya företagen är små enheter, med få anställda och har världen som marknad.

I Sverige finns cirka 1 000 000 företag registrerade, varav 600 000 är aktiva, endast 0.9 % av dessa har mer än 50 anställda, övriga är vilande. 4 av 5 nya jobb skapas i små företag.

Organisationen erbjuder sina medlemmar nätverk, kunskap och praktisk hjälp för att små företag ska kunna bli framgångsrika och nå sina mål. Företagarna är en ideell organisation som finns över hela Sverige, de representera nu 27 branschförbund och är växande. De försöker bland annat driva att inspektioner av att olika regler följs ska genomföras tillsammans, så att de inte ska säga emot varandra och skapa dilemman för företagen. Ett annat projekt är att stötta små företag så att de ska kunna redovisa de rapporter som krävs för att kunna delta i offentliga upphandlingar.

Under semestertider ökar kriminaliteten mot företagen och organisationen arbetar för att stoppa bluffakturor och har varit med om att få det kriminaliserat. Ett nytt bekymmer har blivit att personer ändrar befattningshavare hos Bolagsverket och kapar företagen för att tömma dem på pengar.

I Ängelholm står småföretagen för 37 % av kommunens inkomster via beskattning av deras anställda, det är högre än i många andra kommuner. Det är viktigt för en kommuns ekonomiska stabilitet att mer än 50 % av inkomsterna kommer från små och stora privata företag.

Föredraget avslutades med en mängd intresserade frågor och sedvanlig lottdragning.

Referatet är skrivet av Patricia Wall