Mor Sigbritt 

Elsie Ekblom höll ett mycket inspirerande föredrag om Sigbrit Villoms, en kvinna och köpman från Amsterdam som flyttade till Bergen 1507 och mor till Dyveke Sigbritsdatter som i sin tur blev mätress åt Christan II.

Mor Sigbrit blev enligt vissa blev den mest hatade kvinnan i Norden.
Hon var Christian II informella finansminister var en av de 3 som hade makten i Danmark under Christian II med borgmästaren i Malmö Hans Mikkelsen mellan 1517-1523. Hon anses även som ansvarig för Stockholms blodbad.

Hon hade 3 fel enligt vår lärde föredragshållare:
– hon var kvinna
– hade ingen börd
– var utlänning

Efter diverse utvikningar i historien såsom Hansans makt och Mor Sigbritts affärer i Bergen, hennes vackra dotter Dyveke som Christian II träffade i Bergen då han var vice kung i Norge från 1507, Kalmarunionens sista år, Luthers uppspikande av teser på kyrkan i Wittenberg som genom boktryckarkonstens försorg blev snabbt spridd över hela Tyskland samt översättning bibeln till lokala språk som spreds med samma moderna teknik, flyttade mor och dotter med Christian II till Köpenhamn 1513.

Då Christian II skulle gifta sig med Elisabeth av Habsburg var hennes faster, som hon även var från Holland, mycket emot Mor Sigbrit och ställde som krav att han skulle ge upp Dyveke. Detta gjorde han ej utan det blev så att Dyveke dog mycket ung till Christians förtvivlan. I sann Machiavellisk stil fick Torben Oxe sota för Dyvekes död.

Efter Dyvekes död 1517 blev mor Sigbritt en av Christians närmaste rådgivare. Hon blev föreståndare för prins Hans hov och hushållare för drottningens hov, fick titeln Mor Sigbrit och ansvaret för statsfinanserna som informell minister.

Christian II ville reformera Danmark vilket då adeln var emot då detta inskränkte på deras privilegier. Såsom borgare stod Mor Sigbrit köpmännens sida då dessa blev nya maktcentra i städerna.

Förutom de tre epiteten ovan spred hennes fiender även ut rykten om att hon var en häxa; det sades att hon visste mer än vad hon borde kunna om den kanoniska lagen, och att kungen gjorde vad hon ville så snart han befann sig inom tio miles från henne.

År 1523 följde hon Christian i landsflykt till Nederländerna. Då Kristian bad kejsaren om hjälp för att återta sin tron, ställde denne kravet att Kristian skulle avstå från Willoms, vilket Christian gick med på. Sigbrit Willoms vidare öden är obekräftade. År 1532 satt en kvinna som troddes vara Willoms fängslad för häxeri i Nederländerna; kejsaren ville få denna person avrättad, men det är okänt om hon också blev det

Vid Tangentbordet

Staffan Laurell