Mäklarbranschen och Fastighetsmäklaren

Utifrån rubriken ”MÄKLARBRANSCHEN OCH FASTIGHETSMÄKLAREN” berättade vår  president Henrik Gustafsson om förutsättningarna för hans yrkesverksamhet.

 

Fastighetsmäkleriet är starkt lagreglerat och de lagar som gäller nu är från 2011. Utbildningskravet har höjts från 80 till 120 högskolepoäng. Enligt Henrik är praktik samtidigt med studier den bästa inkörsporten i branschen.

 

Antalet mäklare har ökat från 4574 till 6834 stycken mellan 2000 -2015. Till 2077 skedde den största ökningen. Idag är knappt 46 % kvinnor. Kvinnornas andel beräknas öka.

 

Branschen övervakas av Fastighetsmäklarinspektionen. Förra året genomfördes 168 628 affärer. Av dessa anmäldes 378 till inspektionen. Det resulterade i varningar och erinringar men endast två avregistrerades.

 

Det finns två branschorganisationer. Mäklarsamfundet som organiserar 80% och Fastighetsmäklarförbundet som organiserar 20 % av mäklarna. Ingen får längre kalla sig auktoriserad mäklare. Man benämns registrerad mäklare.

 

Alla mäklare har ett personligt ansvar för sina affärer oavsett hur man är organiserad. Enligt Henrik är det viktigt att försäkra sig till rätt nivå.

 

Bland det som i lagen benämns som ”god fastighetsmäklarsed” kan nämnas att man inte får agera som ombud för köparen gentemot säljaren eller tvärtom. Man får inte heller förmedla köp till närstående (släktingar). Däremot är det fullt OK att förmedla fastigheter till nära vänner.

 

Konstaterades att ämnet engagerade och Henrik tackades med en varm applåd.

 

Vid pennan

Barbro Westermark

 

 

Klicka på länken till Henriks presentation för att ta del av presentationen: https://www.emaze.com/@AZLZQITQ

Presentationen kommer öppnas i en tjänst som heter emaze.com.