Klubbsamråd

Veckobrevskrivande, vara eller icke vara
Frågan ventilerades och det finns åsikter både för och emot. De flesta ställde sig bakom förslaget om att ta bort veckobreven på prov fram till juli och sedan utvärdera.
Många anser att referatet bör leva kvar för att informera, nya, tidigare medlemmar.

VD-nätverk

Jan Jyrinki presenterade idén om ett ”Företagarnätverk” med förslagsvis ca 6 deltagare. Mottogs positivt då det ligger i linje med vår verksamhet och kan också bidra till att attrahera yrkesverksamma medlemmar vilket är önskvärt med tanke på vår klubbs åldersstruktur.

Övrigt
-Viktigt att synas utåt och få fler att veta vad vi håller på med. Ny digital plattform med ny hemsida är ett steg i rätt riktning.

-Föreslogs att titta på möjligheten att korta mötestiden så som Luntertunklubben dvs. kl. 12.00-13:15.

-Förslag om enkätundersökning bland medlemmarna om hur vi kan öka närvaron.

-Införande av s.k. ”miniego”. Härom råder delad uppfattning. Vissa tycker att det är bra sätt att lära känna medlemmarna. Nämndes att Luntertunklubben har miniego, men att det inte är populärt. Konstaterades att det är ett bra sätt för nyare medlemmar att lära känna de övriga i klubben.

Vid pennan
Zvonko Turujlija, Sekreterare