Jacob Larsson – Företagarna

Jacob presentera Företagarna Ängelholm

Med 141 företagsmedlemmar drivs lokala frågor som att främja det lokala näringslivet, lyfta lokala näringslivsfrågor centralt och verka för att bibehålla en stark och handlingskraftig styrelse. 

Man arrangerar lokala meddelmsmöten, Gökboet för lokala gymnasieelevers föertagsidéer samt tillsammans med Ängelholms Näringsliv Företagsdagarna i Lindab arena.