Ingrid Tollgerdt-Andersson – Kärlekens koder

Ingrid besökte idag klubben och talade om sin senaste bok “Kärlekens koder”.
Kärlekens koder beskriver vilka mekanismer som ligger bakom attraktion, förälskelse och kärlek.
Vilka signaler är det som styr? Hur kan man förstå kärlekens outtalade signaler?

http://www.tollgerdt.se/tollgerdt-forlag/