Hälsostaden Vård – Carl-Johan Robertz

Vi tackar Carl-Johan för ett mycket intressant föredrag om Hälsostaden Vård där han är chef. De bedriver den “inre” verksamheten och ska inte förväxlas med Hälsostaden AB som är fastighetsförvaltare. Hälsostaden Vård är knutna till Region Skåne.