Fredagen den 2/12 – Kulturen i Ängelholm – nuläge, framtid och utmaningar!

Kulturen i Ängelholm-nuläge-framtid och utmaningar.
Maria Bigander och Susanne Toft från Ängelholms Kommun

För 2 år sedan ändrades tidigare fast nämnd mot en agil utveckling-och serviceorganisation med fokus på bl.a. samhälle, lärande och familj, hälsa, medborgarfokus, samhällsutveckling, medskapande medarbetare osv.
En framtidsförklaring har lagts för 2015-2018.

I nämnden har man som mål för framtiden att skapa olika mötesplatser och aktivera staden. Detta kan t.ex. vara odlingsbara ytor, använda gatuutrymmen till andra aktiviteter än för trafik. Skapa en ny hållbar stadsdel med framtidsperspektiv t.ex. stationsområdet.

Kultur är viktig som
• samhällsbyggare
• skapare av god livsmiljö
• ska vara en upplevelse
• för barn & ungdom
• konst
• kulturliv med flera aktörer, professionella som för amatörer

Kulturplanen är viktig även på det regionala planet.

Instagram: engelholm_kulturochstad

Vi tackar Maria och Susanne för ett intressant föredrag och önskar dom lycka till med sitt inspirerande engagemang

Zvonko påminde om julbuffé fredagen 16/12. Ordinarie plats och ordinarie pris

Vid pennan

Janeth Lindqvist