Billy Heil – 40 år i nöjesbranschen!

Vi tackar dagens föredragshållare Billy Heil som skrapade lite på ytan av sina 40 år i nöjesbranschen. Billy är själv musiker och manager. Med dansbandet Candela tog de först Skåne och sedan hela Sverige med storm 1994 vilket resulterade flera veckor på svensktoppen och en grammis. Vi hade gärna hört mer detaljer om den berömda 50 års festen, men det får bli en annan gång.