VI BIDRAR!

Det många inte känner till är att Rotary är en stor bidragsgivare lokalt som globalt.
I vår klubb har vi det gångna året lämna bidrag på 49 263 kr varav ungefär hälften av det har vi använt för att lokalt stötta olika projekt där engagemang gör skillnad. Vi lämnar inte bara bidrag i form av pengar utan bidrar även upp med vår tid där det har behövts.

Som Rotarian är det naturligt att ta ett humanitärt ansvar och aktivt bekämpa orättvisa, sjukdom och fattigdom i världen. Genom Rotarys internationella verksamhet, via fonder och projekt bedrivs hjälpinsatser som gör skillnad.

NÅGRA AV ROTARY GLOBALT PRIORITERADE PROJEKT

Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprojekt, ”End Polio Now”, är ett världsomspännande projekt där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio.

Bill och Melinda Gates stiftelse har sedan 2007 bidragit genom att donerat 405 miljoner dollar för en slutlig satsning på att utrota polio. Rotary har under tiden samlat in 200 miljoner dollar i samma syfte. Fram till år 2018 kommer Bill och Melinda Gates stiftelse skänka två dollar för varje dollar, upp till 35 miljoner dollar per år, som Rotary åtar sig att utrota polio i världen.

Läs mer på: http://www.endpolio.org/

“Hjälp till självhjälp” är Rotarys U-fond för internationellt utvecklingsarbete. Sedan fonden bildades 1968 har över 24 miljoner kr fördelats i projektstöd och har på så vis bidragit med att skapa skolor, utbildning, förskolor, barnhem, med mera för att förbättra levnadsvillkoren och höja utbildningsnivån för flickor och pojkar i hjälpbehövande länder.

Läs mer på: http://www.rotary.se/u-fonden

Rotarys Läkarbank har sedan 1988 skickat ut svenska frivilliga och obetalda läkare, sjuksköterskor, tandläkare och teknisk personal till olika utvecklingsländer, främst i Afrika. Över 100 000 personer behandlas varje år av de s k Jeepläkare som kör långt ut på landsbygden där vägar saknas. Ett av de större projekten är att ge tusentals afrikanska barn skydd mot malariamyggor genom att rotaryklubbar samlar in pengar till myggnät. Ett annat stort uppdrag är att bygga vattenbrunnar så att befolkningen på landsbygden kan få friskt vatten.

Läs mer på www.rotarydoctors.se