Andreas Jarud – Hur utvecklas turismen i Ängelholm?

Föredrag; Distination Ängelholm- Nuläge & Framtid
Andreas börjar med en inblick i nationell stratergi för svensk besöksnäring. Visionen är att
-fördubbla besöksnäringen på 10 år
-näringen ska omsätta 500 miljader
-mer offensiv och systematisk destinationsutveckling

Ser vi till Skåne är visionen att vara en av två mest besökta distinationerna.
Fyra strategiska fokusområden presenterades:
Partnerskap & samarbeten Jobba med stora, långsiktiga partnerskap
Destinationsutveckling Fokusera på exportmarknad – Utveckla et excellent värdskap – Boosta mötes-och evenemangs industrin – Attrahera ock bygga flaggskepp samt upplevelseikoner- Mobilisera investeringskapital
Tillgänglighet & tillgängliggörande Förpacka och tillgängliggöra befintliga erbjudanden
Utveckla nya säsonger- Förbättra den digitala plattformen
Marknadsföring & försäljning Skapa innovativa marknadsförings och säljlösningar
Översyn av varumärkesplattformar

Beträffande Ängelholm redovisades styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt diagram över antal gästnätter. Ett diagram redovisade att turistkonsumtion är positivt för flera branscher och omsätter 1227 Mkr (2014). Destinationen ska utvecklas genom ökat fokus på samarbete över gränserna men tydliggöra kommunens roll och näringens roll. Förslag till åtgärdsplaner ang. våra stränder,organisation, marknadsföring skall under våren konsekvensbeskrivas och kostnadsberäknas

Veckobrevskrivare: Lars Brandt